Vinařství La Tue vzniklo rozšířením původní kooperativy s názvem San Isidro. Zatímco kooperativa San Isidro byla založena v roce 1954, vinařství La Tue má historii velmi mladou, protože vzniklo teprve v roce 2007. Společně tvoří sdružení 600 zemědělců, kteří obhospodařují neuvěřitelných 6200 ha vinic a o to více udivující je, že všechny jejich vinice jsou bio certifikované. Jsou tak největším producentem bio vín ve Španělsku.

La Tue náleží k vinařské oblasti DO La Mancha a má své sídlo v městečku Villanueva de Alcardete (provincie Toledo). Zvláštností jejich vinic je, že leží na pomezí čtyř vinařských oblastí Cuenca,Toledo, Ciudad Real a Albacete. Vláhu tamním vinicím dodává, jimi protékající řeka, Giguela. Teplé a suché klimatické podmínky společně s písčitě-vápenitým podložím jsou faktory ,které ekologickou produkci značně usnadují a celá kooperativa je krásnou ukázkou toho , že i ve větším množství, lze produkovat vysoce kvalitní bio produkty. Pomáhá jim v tom také obrovský repekt k přírodě a uvědomnění tamních lidí o její jedinečnosti, s potřebou ji chránit ,která se zde dědí z generace na generaci.

© 2024 spanelskabiovina.cz | by PCsupport.cz s.r.o.