bio krajina

KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

bio krajina e1348846769893

EKOLOGICKÉ (BIO) ZEMĚDĚLSTVÍ

 • závislost na vnějších vstupech (umělá hnojiva, herbicidy, pesticidy)
 • využívání  geneticky modifikovaných plodin (GMO)
 • oddělení rostlinné a živočišné výroby
 • utužení půdy pod těžkými stroji 
 • náchylnost půdy k erozi
 • snížení rozmanitosti života v krajině
 • kontaminace vody a půdy 
 • požívání chemických látek (antibiotika, růstové stimulátory)
 • špatné životní podmínky zvířat ve velkochovech (nemají možnost výběhu, jejich životní prostor není o moc větší než oni sami, chovají se pod umělým osvětlením a jsou tak vystavována velkému stresu)
 • uzavřené a soběstačné celky (použití statkových a zelených hnojiv, ošetřující preparáty na přírodní bázi, vlastní produkce osiv)
 • vzájemná návaznost živočišné a rostlinné výroby
 • používání lehké techniky a zvířecí tažné síly
 • tvoření remízků, větrolamů, plochy pro pěstování jsou menší, půda schopná zadržování velkého množství vody
 • bohatý půdní a krajinný život  (fytoedafon, zooedafon, ptáci, zvěř)
 • nepoužívání chemických látek a léků (antibiotika, růstové hormony)
 • kvalitní přírodní strava je zárukou růstu a přirozené odolnosti
 • volné výběhy a pohyb na čerstvém vzduchu působí antidepresivně

Výše uvedená srovnání mají být vodítkem k zamyšlení se nad tím, že člověk je součástí přírody. Je naší morální povinností přírodu chranit a udržovat životaschopnou. Bezohledné drancování přírodních zdrojů za účelem zisku může lehce vést k tomu, že se příští generace našich dětí budou dívat na přírodu v její plné kráse, jen na monitoru nějakého tabletu, ve kterém si budou prohlížet fotografie z dědictví, po svých rodičích.

 

Rozdíl mezi bio a biodynamickým zemědělstvím

Ekologické zemědělství se v podstatě omezuje na to, že nepoužívá látky, které přírodě škodí. Biodynamické zemědělství jde v tomhle aspektu ještě o kus dál a to v používání tzv.biodynamických preparátů, které se aplikují v homeopatických dávkách (silně zředěných). Mezi tyto preparáty patří ,"květ řebříčku obecného, květ heřmánku, dubová kůra, list kopřivy, květ kozlíku lékařského, květ pampelišky, stonky a listy přesličky rolní, křemenný prášek a kravský hnůj.  Mimo jiné také doporučuje provádění určitých prací s ohledem na postavení hvězd a měsíce (esoterika).

Způsob, jak tyto preparáty připravovat, je popsán ve stanovách německé firmy DEMETER, která má celosvětovou působnost a certifikuje produkty biodynamického zemědělství. Demeter je velmi uznávaná a prestižní značka. Získání této certifikace je podmíněno školením ze strany Demeteru v přípravě a používání site ;ch preparátů, které trvá obvykle 3 roky a jeden měsíc. Filozofie firmy Demeter vychází z učení rakouského filozofa, pedagoga a ezoterika, který se jmenoval Rudolf Steiner. Ten popsal (jako první) biodynamické preparáty a jejich použití, už v roce 1924.

 

© 2024 spanelskabiovina.cz | by PCsupport.cz s.r.o.